عفونت شدید دندان شیری:

گاهی اوقات پیشرفت پوسیدگی و درگیری عصب ادامه پیدا می کند و درمان انجام نمی شود. در این شرایط التهاب و عفونت ادامه پیدا می کند.گاهی ریشه های دندان شیری دچار خوردگی می شود و نمی توان درمان عصب و تمیز کردن ریشه های دندان را انجام داد. همچنین گاهی عفونت دندانی، به قدری گسترش پیدا می کند که ناحیه چشمی و یا حلقی صورت را درگیر می کند که برای سلامت کلی کودک خطرناک است.

بنابراین در این گونه موارد ضروری است با تشخیص پزشک ، دندان شیری کشیده شود و در صورت نیاز از فضا نگهدارنده استفاده شود.

البته والدین عزیز باید در نظر داشته باشند که در موارد عفونت های شدید، کشیدن دندان بعد از مصرف آنتی بیوتیک انجام می گیرد.

 

یکی دیگر از مواردی که نیاز به کشیدن دندان شیری است، رشد کامل دندان دایمی زیرین و گیر کردن دندان شیری در حفره دندانی است. در این گونه موارد که دندان شیری لق نشده است، امکان دارد که دندان دایمی زیرین از مسیر اصلی رویش منحرف شود. بنابراین دندان شیری گیر کرده خارج می شود.

هیچ نظری وجود ندارد