توصیه می شود که هر ۴-۶ ماه جهت معاینه مجدد و دریافت فلوراید به مطب مراجعه نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد