•  گاز استریل را خوب در محل دندان کشیده شده نگه دارند تا خونریزی متوقف شود.
  •  به مدت یک ساعت، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنند و در مدت ۲۴ ساعت اول ، غذای نرم و غیر جویدنی میل کنند.
  • از نی استفاده نکنند و از تف کردن آب دهان اجتناب می کنند.
  • قبل از برطرف شدن بی حسی، بهتر است که شربت استامینوفن داده شود و در صورت ادامه درد ، ۶ ساعت بعدی مجددا تکرار شود.

هیچ نظری وجود ندارد