• به مدت نیم ساعت، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنند و دهان رو نشویند.
  • بعد از نیم ساعت بهتر است که یک لیوان شیر میل کنند.
  • در ۵ ساعت اول پس از دریافت فلوراید در مطب ، مسواک زده نشود.

هیچ نظری وجود ندارد