در مطب تخصصی کودکان دکتر مهرسا پاریاب، تمامی اصول مربوط رفتار با کودکان و آماده کردن آنها برای درمان دندانپزشکی رعایت می شود تا کودکان عزیز در محیطی کاملا امن و شاد و کودکانه،  بدون نگرانی از لحاظ استرس، درمان شوند.

  • طراحی محیطی شاد و کودکانه
  • ساماندهی دستیاران از لحاظ رفتار با کودکان در هنگام ورود و در هنگام درمان
  • صرف وقت و انرژی بیشتر برای کودکان و بازی با کودکان جهت آشنا شدن و کاهش اضطراب در محیط مطب
  • صرف هزینه برای تهیه هدیه های کودکانه برای تقویت همکاری و رفتار مثبت کودکان.

 

 

هیچ نظری وجود ندارد