نخ دندان از زمان رویش آشیاهای شیری و تماس دو آسیا با یکدیگر یعنی بالای ۳ سالکی توصیه می شود. نخ دندان مناسب نخ دندان نایلونی است که در دو نوع دارای نگهدارنده و بدون نگهدارنده در بازار عرضه می شود که تفاوتی از لحاظ میزان تمیز کردن  ندارند. استفاده از نخ دندان تا سنین ۸-۹ سالگی توسط والدین انجام می شود. تا سن ۹ سالگی توانایی انگشتان کودک برای نخ دندان کشیدن مناسب نیست.

هیچ نظری وجود ندارد