نوزادان:

روش صحیح تمیز کردن دندانهای نوزادان به صورت حرکات آرام دورانی و افقی بر روی لثه ها و دندانهای رویش یافته است. در نوزادان از گازهای استریل و یا مسواک انگشتی استفاده می شود و نیاز به استفاده از خمیر دندان نیست.

 این کار توسط والدین انجام می شود به طوریکه والدین به صورت زانو به زانو و روبروی یکدیگر می نشینند تا نوزاد بر روی پای هر دو والد قرار گیرد. با این روش حتی در صورت گریه نوزاد، می توان دندانها را به راحتی تمیز کرد. توصیه می شود که تمیز کردن  دندانها بعد از هر بار شیر خوردن نوزاد انجام شود.

کودکان زیر ۶ سالگی:

روش صحیح مسواک زدن در کودکان زیر ۶ سالگی به صورت حرکات افقی است و مسواک بر روی تمام سطوح داخلی و جونده دندانی کشیده می شود. مسواک مناسب کودکان مسواک نرم (Soft) نایلونی با سر کوچک است و تا سن ۲-۳ سالگی نیاز به استفاده از خمیر دندان نیست. بعد از ۳ سالگی خمیر دندانهای بدون فلوراید و به میزان یک دانه ماش یا برنج بر روی مسواک استفاده می شود.

 این کار توسط والدین انجام می شود به طوریکه کودک در موقعیت روبرو یا در موقعیت در آغوش والد قرار می گیرد. توصیه می شود که هر ۱۲ ساعت یک بار ( دو بار در شبانه روز) دندان کودکان مسواک زده شود.

کودکان بالای ۶ سالگی:

روش صحیح مسواک زدن در کودکان بالای ۶ سالگی به صورت حرکات افقی و حرکات ترکیبی از حرکات لرزشی و حرکات عمودی است و مسواک بر روی تمام سطوح داخلی و جونده دندانی کشیده می شود. در این سن می توان استفاده از خمیر دندانهای فلوراید دار و به میزان یک دانه نخود آغاز کرد.

 این کار توسط خود کودک و با نظارت والدین انجام می شود. توصیه می شود که هر ۱۲ ساعت یک بار ( دو بار در شبانه روز) دندان کودکان مسواک زده شود.

 

هیچ نظری وجود ندارد