گاهی اوقات در دندانهای شیری و دایمی  تغییرات مادر زادی در ساختار و یا تعداد دندانها مشاهده می شود و نیاز هست تا مداخلات درمانی و یا مراقبتهای دوره ای توسط دندانپزشک انجام شود. بنابراین حتی در صورت سالم بودن ظاهری دندانها، بهتر است که در سنین تغییرات فکی دندانی کودک ( بین ۶-۸ سالگی)، برای بررسی تعداد و ساختار دندانها مراجعه نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد