مواد غذایی شیرین عامل پوسیدگی هستند. اگر مواد غذایی شیرین، چسبندگی بالایی به دندان داشته باشند و به تعداد دفعات زیاد مصرف شوند، پوسیدگی بیشتری ایجاد می کنند. مواد غذایی مانند بیسکوییت ها و تافی ها و چیپس ها که به دندان می چسبند، پوسیدگی بیشتری ایجاد می کنند. توصیه میشود که میوه جات و سبزیجات و شکلات های کاکاوویی بیشتر استفاده شوند.

هیچ نظری وجود ندارد