کودکان از ابتدای تولد می توانند دچار مشکلاتی در بافت نرم دهانی خود شوند.

  • برجستگی های لثه ای که می تواند از جنس بافت چربی یا بافت مخاطی باشد که بیشتر اوقات خودبخود برطرف می شوند. توصیه می شود که توسط دندانپزشک متخصص کودکان معاینه انجام گیرد.
  • برجستگی های لثه ای که به دلایل تحریکی ایجاد می شوند که در صورت حذف تحریک برطرف می شود. توصیه می شود که توسط دندانپزشک متخصص کودکان معاینه انجام گیرد.
  • زخم های دهانی که می تواند ویروسی (تبخال اولیه) یا آفت دهانی باشد. در برخورد زخم های دهانی نیاز است تا با مصرف استامینوفن و مالیدن دیفن هیدرامین ، درد کودک کاهش یابد. و در صورت ویروسی بودن ، از قاشق و غذای مشترک استفاده نشود. توصیه می شود که توسط دندانپزشک متخصص کودکان معاینه انجام گیرد.

هیچ نظری وجود ندارد