درمان عصب دندانهای شیری:

در دندانهای شیری مانند دندانهای دایمی، اعصاب دندانی داخل ریشه های دندانی قرار دارند که برخلاف تصور بسیاری از والدین، عصب در دندان شیری رابطه ای با دندان دایمی زیرین ندارد.

گاهی به جهت پیشرفت پوسیدگی نیاز است تا در دندان شیری  هم درمان عصب انجام شود. در کودکان همیشه علامت درد وجود ندارد ولی پیشرفت پوسیدگی سریع هست و عصب در مدت کوتاهی بدون درد درگیر می شود.

در شرایطی که هنوز علایمی از درد و عفونت مشاهده نشده باشد، درمان عصب کشی با ساده ترین روش و در یک جلسه انجام می شود. اما در صورت بروز درد یا عفونت ، نیاز است تا برای افزایش موفقیت درمان ،  تمیز کردن ریشه ها در دو جلسه انجام شود. بنابراین توصیه می شود که برای ساده بودن درمان در کودکان، قبل از بروز عفونت و درد شدید به دندانپزشکی مراجعه نمایید.

درمان عصب دندانهای دایمی:

یکی دیگر از درمانهای عصب که در کودکان انجام می شود، درمان عصب دندان دایمی است. گاهی دندانهای دایمی در کودکان به دلیل عدم رعایت بهداشت و اشتباه گرفته شدن با دندان شیری، دچار پوسیدگی شدید می شوند و نیاز است تا درمان عصب انجام گیرد. درمان عصب در دندانهای دایمی کودکان به دلیل عدم تکمیل طول ریشه ها در دو مرحله انجام می گیرد. مرحله اول با استفاده از روش مخصوص برای تحریک رشد ریشه ها انجام می گیرد. مرحله دوم بعد از معاینات دوره ای سالانه و تأیید رشد ریشه ، به صورت درمان کامل عصب دایمی انجام شود.

 

هیچ نظری وجود ندارد