در دندانهای شیری از انواع مواد ترمیمی نقره ای رنگ و هم رنگ دندانی استفاده می شود. همچنین در مواقعی که دیواره های دندان به جهت سایش و خوردگی از چند جهت تخریب شده باشد و همچنین در مواقعی که درمان عصب هم انجام شده باشد از روکش های استیل استفاده می شود .

هیچ نظری وجود ندارد