دکتر مهرسا پاریاب - متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان،فوق تخصصی (فلوشیپ) دندانپزشکی بیمارستانی و بیهوشی
تلفن تماس : ٠٢١٧٧٨٧۴٩٩٠ همراه مطب : ٠٩٢٠١٠٩١۶٧۵

به وبسایت دکتر مهرسا پاریاب متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان خوش آمدید.

دکتر مهرسا پاریاب

دکتر مهرسا پاریاب

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

فوق تخصص (فلوشیپ) دندانپزشکی بیمارستانی(بی هوشی کودکان)

شماره نظام پزشکی :‌۱۱۳۱۳۸